اختلال تعادل چیست؟

اختلالات تعادلی می توانند از مشکلات و بیماری های مختلفی در گوش داخلی و مغز نشئت بگیرند.اختلال تعادل می تواند به شدت فعالیت های روزمره را تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به مشکلات روانی و عاطفی بشود. همه افراد تاکنون احساس سرگیجه را تجربه کرده اند. اما واژه ی “سرگیجه “می تواند معانی […]

باید ها و نبایدهای کاشت حلزون

حدود بیست سال پیش و قبل از آن هیچ راه حلی برای ناشنوایی های مادرزادی و ناشنوایی های بزرگسالان نبود و اغلب این بیماران ناچار بودند برای تمام عمر ناشنوا و معلول باقی بمانند. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی سبب اختراع پروتزهای شنوایی گردید که به واسطه آن ناشنوایان می توانند شنوایی خود را بازیابند. در مورد […]

sisi test

The conductive SISI (short increment sensitivity index) test is an indirect procedure to estimate bone-conduction thresholds for middle ear pathology patients. A series of SISI tests are run, beginning at 20 dB S.L. and increasing in 10 dB S.L. steps, until a 100% SISI score is obtained. The following equation predicts the bone-conduction threshold. The […]

زنگ گوش و درمان صداهای گوش

حتما برای شما هم پیش آمده است که وقتی شب به رختخواب می روید و سر بر روی بالشت می گذارید صداهای عجیب و غریبی از گوشتان می شنوید. برخی از افراد این صدا را به وز وز تشبه کردند و برخی می گویند گویا گوشم به شدت سوت می کشد حتی ممکن است این […]

تمپانومتری

تمپانومتری، درگوش سالم به دلیل آنکه فشار هوای دو طرف پرده تمپان برابر است ، میزان راهدهی دربیشترین حد خود است اما اگربه دلیلی پرده صماخ به طرف داخل (فشارمنفی )ویا به طرف خارج (فشارمثبت ) متمایل شده باشد میزان راهدهی کاهش می یابد . هنگامی که شیپور استاش نتواند تهویه هوای گوش میانی را […]

تست های تعادلی

 تستهای تعادلی یا ارزیابیهای تعادلی تنها راههای تشخیص این ضایعات میباشد و عبارتند از : Vestibular Evoked Myogenic Potential ( VEMP ) درحیطه ی تعادل یکی از ارزیابیهاست. این آزمون عملکرد شاخه ی تحتانی عصب دهلیزی (عصب مربوط به ارگان های تعادلی) را مورد ارزیابی قرار می دهد.  این آزمون از یکی از عضلات گردنی […]